Publications - Books

סף השלום

מקום ושנת ההוצאה לאור

 סף השלום הוא סיפור המשא ומתן בין ישראל לבין סוריה בשנים 1992-1996. פרופסור איתמר רבינוביץ' שימש באותן השנים ראש משלחת ישראל לשיחות עם סוריה ושגריר ישראל בארצות הברית. פרופסור איתמר רבינוביץ, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של סוריה, מתאר את התקרבותן של סוריה וישראל אל סף הסכם והן את חוסר היכולת לחצות אותו.
לצד ניתוח גורמי היסוד ביחסי שתי המדינות ותיאור המהלכים העיקריים של המשא ומתן, מציע תיאורים מרתקים של המפגשים בין נציגי סוריה וישראל-משלחת המשא ומתן, הרמטכ"לים, השגרירים בוושינגטון, של העימות העקיף בין חאפז אסד לבין שני ראשי ממשלה ישראלים, יצחק רבין ושמעון פרס, של מלאכת התיווך האמריקאית ושל זיקת הגומלין בין המשא ומתן לבין מערכות הפנים בישראל. רק לעתים נדירות זוכה הקורא בתיאור של משא ומתן הממזג את חוויותיו של המשתתף עם הפרספקטיבה של היסטוריון מקצועי.